Møteplan for oktober 2016
       

Dag

Dato

Tid

Hendelse

       
Lørdag 01.10. 12.00 Kvinnemøte, Lise Karlsen m. flere
Søndag 02.10. 11.00

Jon Brammer  \ Ernst Knudsen \ Randi og Johan Kristiansen

Onsdag 05.10. 12.00 Bønnemøte
    18.00 Bibeltime \ Terje Berntzen
Torsdag 06.10. 19.00

Kjetil Sterri-Mørch \ Evangeliesenteret \Per Arild Skaanes

Fredag 07.10. 19.00 Betel Roven, Harald Christiansen m. flere
Søndag 09.10. 11.00 Finn Røine \ Per Arild Skaanes \ Maskulinas
Tirsdag 11.10. 12.00 Formiddagstreff
Onsdag 12.10. 12.00 Bønnemøte
Torsdag 13.10. 19.00 John Langerud \ Aud Årnes \ Menighetsmusikken
Fredag 14.10. 18.00 Israelsmøte \ Gordon Tobiassen
Søndag 16.10. 11.00

Thorstein Grotbæk \ Aud Årnes \ Synøve Rahm \ Misjon \ Kirkekaffe

Tirsdag 18.10. 19.00 Misjonsmøte
Onsdag 19.10. 12.00 Bønnemøte
Torsdag 20.10. 19.00

Eigar Langsø \ Evangeliesenteret \ Jon Brammer

Fredag 21.10. 19.00 Betel Roven, Harald Christiansen m. flere
Lørdag 22.10. 10.00 Dugnad
Søndag 23.10. 11.00

David Østby \ Jon Brammer \ Bjørg Snefrid Fjell og Hans Holst

Onsdag 26.10. 12.00 Bønnemøte
    18.00 Bønnemøte
Torsdag 27.10. 19.00 Finn Røine \ Anne Tusvik \ Maskulinas
Fredag 28.10. 19.00 Betel Roven, Harald Christiansen m. flere
Søndag 30.10. 11.00

Finn Røine \ Knut Tusvik \ Menighetsmusikken \ Nattverd


Månedens program
 
 
 
 

Bibelen

"For én dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen. Jeg vil heller stå ved dørterskelen i min Guds hus enn bo i ugudelighets telt."
Sal 84:11 NB

 

"Hvordan er det da, brødre? Når dere kommer sammen, da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. La alt skje til oppbyggelse."
1Kor 14:26 NB

 


















 
Bønnerommet er åpent for bønn: Torsdag kl. 18.30 og søndag kl. 10.30
 
Last ned programmet og skriv ut
 
 
 

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI)

 
Israel-møter i Evangeliesalen Berøa, Oslo
Andre fredag i måneden har NPAI offentlige møter med kjente forkynnere og sangere. Gjennomgangstema er Israel og endetiden. For høsten 2016 og våren 2017 er følgende forkynnere klare:

2016


Fredag, 11. november kl. 18.00
David Østby, mangeårig forstander, forfatter og Israel-kjenner


Fredag, 9. desember kl. 18.00
Jon Erling Henriksen, reisesekretær for NPAI

 

2017

 


Fredag, 13. januar kl. 18.00
Terje Berg, forstander, forkynner og forfatter


Fredag, 10. februar kl. 18.00
Ikke avklart


 


Fredag, 10. mars kl. 18.00
Jon Erling Henriksen, reisesekretær for NPAI


Fredag, 1. mai kl. 18.00
Dan Johansson, forkynner, forfatter og Israel-spesialist

   
   
Det kan bli endringer underveis. Følg med på våre annonser i Korsets Seier eller kontakt Jon Brammer, telefon 404 07 634 for mer informasjon
 
   
   
   
 
   



Evangeliesalen-Berøa, Nordregt. 18 B, Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo