Møteplan for januar 2018
       

Dag

Dato

Tid

Hendelse

       
1. nyttårsdag 01.01. 18.00 Finn Røine \ Jon Brammer \ Menighetsmusikken
Søndag 07.01. 11.00

Jon Brammer \ Knut Tusvik \ Unni og Raymond Smenes

Tirsdag 09.01. 12.00 Formiddagstreff *
Onsdag 10.01. 12.00 Bønnemøte *
Torsdag 11.01. 19.00 Finn Røine \ Aud Årnes \ Mixas
Fredag 12.01. 18.00 Israelsmøte, tale ved Terje Berg
Søndag 14.01. 11.00 Egil Johansen \ Aud Årnes
Tirsdag 16.01. 18.00 Misjonsmøte *
Onsdag 17.01. 12.00 Bønnemøte *
Torsdag 18.01. 19.00 Inge Evensen \ Evangeliesenteret \ Per Arild Skaanes
Søndag 21.01. 11.00

Gunnar Østrem \ Per Arild Skaanes \ Synøve Rahm \ Misjon\ Kirkekaffe

Onsdag 24.01. 12.00

Bønnemøte *

Torsdag 25.01. 19.00 Finn Røine \ Jon Brammer \ Mixas
Søndag 28.01. 11.00

Finn Røine \ Jon Brammer \ Menighetsmusikken \ Nattverd

Onsdag 31.01. 12.00

Bønnemøte *

    18.00 Bibeltime, Finn Røine *
       
* Møtene er i underetasjen. Inngang gjennom porten til venstre for hovedinngangen.
Bønnerommet er åpent for bønn: Torsdag kl. 18.30 og søndag kl. 10.30
 
Last ned programmet og skriv ut
 

Månedens program
 
 
 
 

Bibelen

"For én dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen. Jeg vil heller stå ved dørterskelen i min Guds hus enn bo i ugudelighets telt."
Sal 84:11 NB

 

"Hvordan er det da, brødre? Når dere kommer sammen, da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. La alt skje til oppbyggelse."
1Kor 14:26 NB

 


NPAIs Israel-møter i Evangeliesalen Berøa, Oslo
 
Andre fredag i måneden har NPAI offentlige møter i Evangeliesalen-Berøa med kjente forkynnere og sangere i både 2017 og 2018. Gjennomgangstema er Israel og endetiden.

2018


Fredag, 9. februar
Finn Røine talerFredag, 9. mars

Jon Erling Henriksen taler


Tirsdag, 1. mai

Jon Erling Henriksen taler

   
Det kan bli endringer underveis. Følg med på våre annonser i Korsets Seier eller kontakt Jon Brammer, telefon 404 07 634 for mer informasjon
 
   
   
 

Evangeliesalen-Berøa, Nordregt. 18 B, Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo
Webmaster: Torolf Karlsen