Møteplan for januar 2017
       

Dag

Dato

Tid

Hendelse

       
1. nyttårsdag 18.00 Finn Røine \ Jon Brammer \ Menighetsmusikken
Lørdag 07.01. ---- Det er ikke kvinnemøte denne lørdagen
Søndag 08.01. 11.00 Johnson Osoy \ Gunnar Østrem \ Ernst Knudsen \ Maskulinas
Tirsdag 10.01. 12.00 Formiddagstreff *
Onsdag 11.01. 12.00 Bønnemøte *
Torsdag 12.01. 19.00 Finn Røine \Per Arild Skaanes \ Menighetsmusikken
Fredag 13.01. 18.00 Israel-møte \ Terje Berg
Søndag 15.01. 11.00 Jon Brammer \ Per Arild Skaanes \ Randi og Johan Kristiansen \ Misjon \ Kirkekaffe
Tirsdag 17.01. 18.00 Misjonsmøte*
Onsdag 18.01. 12.00 Bønnemøte*
Torsdag 19.01. 19.00 Hugo Diaz \ Evangeliesenteret \ Aud Årnes
Søndag 22.01. 11.00 Egil Johansen \ Aud Årnes \ Synnøve Rahm
Onsdag 25.01. 12.00 Bønnemøte*
Torsdag 26.01. 19.00

Asbjørn Skjortnes \ Evangeliesenteret \ Anne Tusvik

Søndag 29.01. 11.00 Finn Røine \ Knut Tusvik \ Menighetsmusikken \ Nattverd
 
* Møtene er i underetasjen. Inngang gjennom porten til venstre for hovedinngangen.

Månedens program
 
 
 
 

Bibelen

"For én dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen. Jeg vil heller stå ved dørterskelen i min Guds hus enn bo i ugudelighets telt."
Sal 84:11 NB

 

"Hvordan er det da, brødre? Når dere kommer sammen, da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. La alt skje til oppbyggelse."
1Kor 14:26 NB

 


 
Bønnerommet er åpent for bønn: Torsdag kl. 18.30 og søndag kl. 10.30
 
Last ned programmet og skriv ut
 
 
 

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI)

 
Israel-møter i Evangeliesalen Berøa, Oslo
Andre fredag i måneden har NPAI offentlige møter med kjente forkynnere og sangere. Gjennomgangstema er Israel og endetiden. For høsten 2016 og våren 2017 er følgende forkynnere klare:

2017


Fredag, 10. februar kl. 18.00
Forstander Finn Røine taler
Sang og musikk: Anne og Magne Bregård

 


Fredag, 10. mars kl. 18.00
Jon Erling Henriksen, reisesekretær for NPAI


Fredag, 1. mai kl. 18.00
Dan Johansson, forkynner, forfatter og Israel-spesialist

   
   
Det kan bli endringer underveis. Følg med på våre annonser i Korsets Seier eller kontakt Jon Brammer, telefon 404 07 634 for mer informasjon
 
   
   
   
 
   Evangeliesalen-Berøa, Nordregt. 18 B, Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo