Møteplan for juli 2017
       

Dag

Dato

Tid

Hendelse

       
Søndag 02.07 11.00 John Langerud \ Aud Årnes
Søndag 09.07. 11.00 Egil Johansen \ Aud Årnes
Søndag 16.07. 11.00 Thorstein Grotbæk \ Per Arild Skaanes \ Misjon
Søndag 23.07. 11.00 Gunnar Østrem \ Finn Røine
Søndag 30.07. 11.00 Nils Petter Lien \ Ernst Knudsen
       
MØTEPLAN FOR AUGUST 2017
       

Dag

Dato

Tid

Hendelse

       
Søndag 06.08. 11.00 Gunnar Østrem \ Ernst Knudsen
Søndag 13.08. 11.00 Fred Vidar Tveter \ Tusvik
Søndag 20.08. 11.00 Finn Røine \ Jon Brammer
Torsdag 24.08. 19.00 Rolf Helge Ødegård \ Evangeliesenteret / Ernst Knudsen
Søndag 27.08. 11.00 Ernst Knudsen \ Per Arild Skaanes
Onsdag 30.08. 12.00 Bønnemøte
Torsdag 31.08. 19.00 Finn Røine \ Jon Brammer \ Mixas
       
* Møtene er i underetasjen. Inngang gjennom porten til venstre for hovedinngangen.
Bønnerommet er åpent for bønn: Torsdag kl. 18.30 og søndag kl. 10.30
 
Menighetstur til Stølsdokken Fjellhotell 24.08 – 27.08
Pris pr. person i dobbeltrom m/ hel pensjon kr 2450,-
Pris pr. person i enkeltrom m/ hel pensjon kr 2990,-
Påmelding på liste som ligger i menigheten eller tlf. 95 76 18 59
Last ned programmet og skriv ut
 
 

Månedens program
 
 
 
 

Bibelen

"For én dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen. Jeg vil heller stå ved dørterskelen i min Guds hus enn bo i ugudelighets telt."
Sal 84:11 NB

 

"Hvordan er det da, brødre? Når dere kommer sammen, da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. La alt skje til oppbyggelse."
1Kor 14:26 NB

 


NPAIs Israel-møter i Evangeliesalen Berøa, Oslo
 
Andre fredag i måneden har NPAI offentlige møter i Evangeliesalen-Berøa med kjente forkynnere og sangere i både 2017 og 2018. Gjennomgangstema er Israel og endetiden.

2017


8. september

Birger Håvik taler


13. oktober
Terje Berg taler


10. november
Jarle Sortland taler


9. desember
Charles Hansen taler

 

2018

 


12. januar
Finn Røine taler


9. februar
Ikke avklart


 


9. mars
Jon Erling Henriksen taler

 


1. mai
Jon Erling Henriksen taler

 
   
Det kan bli endringer underveis. Følg med på våre annonser i Korsets Seier eller kontakt Jon Brammer, telefon 404 07 634 for mer informasjon
 
   
   
 

Evangeliesalen-Berøa, Nordregt. 18 B, Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo
Webmaster: Torolf Karlsen