Møteplan for mars 2017
       

Dag

Dato

Tid

Hendelse

       
Onsdag 01.03. 12.00 Bønnemøte *
    18.00 Bibeltime. Finn Røine *
Torsdag 02.03. 19.00 Fred Vidar Tveter \ Aud Årnes \ Maskulinas
Lørdag 04.03. 12.00

Kvinnemøte, Lise Karlsen m.flere *

Søndag 05.03. 17.00

Årsfest \ Finn Røine \ Jon Brammer \ Menighetsmusikken

Onsdag 08.03. 12.00 Bønnemøte *
Torsdag 09.03. 19.00 Finn Røine \ Evangeliesenteret \ Anne Tusvik
Fredag 10.03. 18.00 Israelsmøte, Jon Erling Henriksen. Filmopptak
Søndag 12.03. 11.00

Jon Erling Henriksen \ Knut Tusvik \Michael Järlestrand

Tirsdag 14.03. 12.00 Formiddagstreff  *
Onsdag 15.03. 12.00 Bønnemøte *
Torsdag 16.03. 19.00 Ernst Knudsen \ Anne Tusvik \ Menighetsmusikken
Søndag 19.03. 11.00

Ernst Knudsen \ Jon Brammer \ Bjørg Snefrid Fjell og Hans Holst \ Misjon \ Kirkekaffe

Tirsdag 21.03. 18.00

Misjonsmøte *

Onsdag 22.03. 12.00 Bønnemøte *
Torsdag 23.03. 19.00 Asbjørn Skjortnes \ Evangeliesenteret \ Ernst Knudsen
Søndag 26.03. 11.00

Finn Røine \ Ernst Knudsen \ Menighetsmusikken \ Nattverd

Mandag 27.03. 16.00 Bønn og faste *
Tirsdag 28.03. 12.00 Bønn og faste *
    16.00 Bønn og faste *
Onsdag 29.03. 12.00 Bønn og faste *
    16.00 Bønn og faste *
Torsdag 30.03. 12.00 Bønn og faste *
    19.00 Finn Røine \ Per Arild Skaanes \ Maskulinas
Fredag 31.03. 12.00 Bønn og faste *
       
* Møtene er i underetasjen. Inngang gjennom porten til venstre for hovedinngangen.
Last ned programmet og skriv ut
 
Bønnerommet er åpent for bønn: Torsdag kl. 18.30 og søndag kl. 10.30

Månedens program
 
 
 
 

Bibelen

"For én dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen. Jeg vil heller stå ved dørterskelen i min Guds hus enn bo i ugudelighets telt."
Sal 84:11 NB

 

"Hvordan er det da, brødre? Når dere kommer sammen, da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. La alt skje til oppbyggelse."
1Kor 14:26 NB

 


 

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI)

 
Israel-møter i Evangeliesalen Berøa, Oslo
Andre fredag i måneden har NPAI offentlige møter med kjente forkynnere og sangere. Gjennomgangstema er Israel og endetiden. For våren 2017 er følgende forkynnere klare:

2017Fredag, 1. mai kl. 18.00
Dan Johansson, forkynner, forfatter og Israel-spesialist

   
   
Det kan bli endringer underveis. Følg med på våre annonser i Korsets Seier eller kontakt Jon Brammer, telefon 404 07 634 for mer informasjon
 
   
   
   
 
   Evangeliesalen-Berøa, Nordregt. 18 B, Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo