Møteplan for september 2016
       

Dag

Dato

Tid

Hendelse

       
Torsdag 01.09. 19.00 Finn Røine \ Per Arild Skaanes \ Menighetsmusikken
Lørdag 03.09. 12.00 Kvinnemøte, Lise Karlsen m. flere
Søndag 04.09. 11.00 Finn Henrik og Solveig Friis Larsen \ Per Arild Skaanes
Tirsdag 06.09. 18.00 Menighetsmøte
Onsdag 07.09. 12.00 Bønnemøte
    19.00 Bibeltime / Finn Røine
Torsdag 08.09. 19.00 Rolf Petterson \ Evangeliesenteret \ Aud Årnes
Fredag 09.09. 18.00 Israelsmøte \ Birger Håvik
Søndag 11.09. 11.00 Freddy Tudela \ Finn Røine \ Annebrit Holtskog
Tirsdag 13.09. 12.00 Formiddagstreff
Onsdag 14.09. 12.00 Bønnemøte
Torsdag 15.09. 19.00 Finn Røine \ Jon Brammer \ Maskulinas
Søndag 18.09. 11.00 Willy Dahlskås \ Jon Brammer \ Bjørg Snefrid Fjell og Hans Holst \ Misjon \ Kirkekaffe
Tirsdag 20.09. 19.00 Misjonsmøte \ Jørgen Cloumann
Onsdag 21.09. 12.00 Bønnemøte
Torsdag 22.09. 19.00 Torkil Pedersen \ Evangeliesenteret \ Anne Elisabeth Tusvik
Søndag 25.09. 11.00 Finn Røine \ Anne Elisabeth Tusvik \ Menighetsmusikken \ Nattverd
Tirsdag 27.09. 12.00 Bønn og faste
    19.00 Bønn og faste
Onsdag 28.09. 12.00 Bønn og faste
    19.00 Bønn og faste
Torsdag 29.09. 12.00 Bønn og faste
    19.00 Finn Røine \ Ernst Knudsen \ Maskulinas
Fredag 30.09. 12.00 Bønn og faste
    19.00 Bønn og faste

Månedens program


 
Bønnerommet er åpent for bønn: Torsdag kl. 18.30 og søndag kl. 10.30
 
Last ned programmet og skriv ut
 
 

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI)

 
Israel-møter i Evangeliesalen Berøa, Oslo
Andre fredag i måneden har NPAI offentlige møter med kjente forkynnere og sangere. Gjennomgangstema er Israel og endetiden. For høsten 2016 og våren 2017 er følgende forkynnere klare:

2016


Fredag, 14. oktober kl. 18.00
Gordon Tobiassen, forkynner, reisesekretær Ordet og Israel


Fredag, 11. november kl. 18.00
David Østby, mangeårig forstander, forfatter og Israel-kjenner


Fredag, 9. desember kl. 18.00
Jon Erling Henriksen, reisesekretær for NPAI

 

2017

 


Fredag, 13. januar kl. 18.00
Terje Berg, forstander, forkynner og forfatter


Fredag, 10. februar kl. 18.00
Ikke avklart


 


Fredag, 10. mars kl. 18.00
Jon Erling Henriksen, reisesekretær for NPAI


Fredag, 1. mai kl. 18.00
Dan Johansson, forkynner, forfatter og Israel-spesialist

   
   
Det kan bli endringer underveis. Følg med på våre annonser i Korsets Seier eller kontakt Jon Brammer, telefon 404 07 634 for mer informasjon
 
   
   
   
 
   Evangeliesalen-Berøa, Nordregt. 18 B, Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo