Møteprogrammet for november 2015
       

Dag

Dato

Tid

Hendelse

Fredag

27.11.

19.00

Betel Roven, Harald Christiansen m.flere

Søndag

29.11.

11.00

Finn Røine \ Terje Lindblad \ Menighetsmusikken \ Nattverd

       
       
Møteprogrammet for desember 2015
       

Dag

Dato

Tid

Hendelse

       

Onsdag

02.12.

12.00

Bønnemøte

19.00

Bibeltime \ Finn Røine

Torsdag

03.12.

19.00

Inge Evensen \ Aud Årnes Evangeliesenteret

Fredag

04.12.

11.00

Møte Betel Roven, Harald Christiansen m. fl.

Søndag

06.12.

12.00

Finn Røine \ Aud Årnes \ Maskulinas

Tirsdag

08.12.

12.00

Formiddagstreff

Onsdag

09.12.

12.00

Bønnemøte

Fredag

11.12.

18.00

Israelsmøte. Charles Hansen taler. Det blir sang og musikk v/ Glorioso Classico trio. Servering etter møte kr 150,-.

Søndag

13.12.

17.00

Vi synger julen inn \ Per Arild Skaanes \ Menighetens sang og musikk-krefter deltar. 

Lørdag

19.12.

12.00

Kvinnemøte som er avertert i Ennå er det håp er avlyst

Søndag

20.12.

11.00

Gunnar Østrem \ Jon Brammer \ Misjon Snefrid og Hans \ Kirkekaffe

3. juledag

11.00

Finn Røine \ Anne Tusvik \ Sangtrio

       
       
Møteprogrammet for januar 2016
       

Dag

Dato

Tid

Hendelse

       

1. nyttårsdag

01.01.

18.00

Finn Røine \ Ernst Knudsen \ Menighetsmusikken

Søndag

03.01.

11.00

Finn Røine \ Ernst Knudsen \ Maskulinas

Tirsdag

05.01.

18.00

Menighetsmøte

Fredag

08.01.

18.00

Israelsmøte, Terje Berg taler. Sang og musikk v/ Bjørg Snefrid Fjell og Hans Wessel Holst

Lørdag

09.01.

12.00

Kvinnemøte, Lise Karlsen m. flere

Søndag

10.01.

11.00

Egil Johansen \ Terje Lindblad \ Randi og Johan

Tirsdag

12.01.

12.00

Formiddagstreff

Onsdag

13.01.

12.00

Bønnemøte

Torsdag

14.01.

19.00

Finn Røine \ Evangeliesenteret \ Aud Årnes

       
       

Last ned programmet og skriv ut

       
     

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI)

 

Israel-møter i Evangeliesalen Berøa, Oslo


Israel-møte fredag 8. januar kl. 18.00

Forst. Terje Berg taler.
Sang og musikk ved Bjørg Snefrid Fjell og Hans Wessel Holst

   
   

Besøksadresse: Evangeliesalen Berøa, Nordregate 18B, Oslo

 
       
       

 
Månedens program

     
 


Evangeliesalen-Berøa, Nordregt. 18 B,
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo