Møteplan for februar 2017
       

Dag

Dato

Tid

Hendelse

       
Onsdag 01.02. 12.00 Bønnemøte *
    18.00 Bibeltime \ Harald Christiansen *
Torsdag 02.02. 19.00 Ernst Knudsen \ Knut Tusvik \ Menighetsmusikken
Lørdag 04.02. 12.00 Kvinnemøte \ Lise Karlsen m.flere  *
Søndag 05.02. 11.00 Ernst Knudsen \ Anne Tusvik \ Unni og Raymond Smenes
Onsdag 08.02. 12.00 Bønnemøte *
Torsdag 09.02. 19.00 Stian Ludvigsen \ Evangeliesenteret \ Jon Brammer. Filmopptak
Fredag 10.02. 18.00

Israelsmøte, Finn Røine taler. Sang og musikk Anne og Magne Bregård. Filmopptak

Søndag 12.02. 11.00

Finn Røine\ Jon Brammer \ Maskulinas. Filmopptak

Tirsdag 14.02. 12.00 Formiddagstreff  *
Onsdag 15.02. 12.00 Bønnemøte *
Torsdag 16.02. 19.00

Ernst Knudsen \ Finn Røine \ Maskulinas

Søndag 19.02. 11.00

Jon Brammer \ Aud Årnes \ Annebrit Holtskog \ Misjon \ Kirkekaffe

Tirsdag 21.02. 18.00 Misjonsmøte *
Onsdag 22.02. 12.00 Bønnemøte *
Torsdag 23.02. 19.00 Hugo Diaz \ Evangeliesenteret \ Per Arild Skaanes
Søndag 26.02. 11.00 Finn Røine \ Per Arild Skaanes \ Menighetsmusikken \ Nattverd
Tirsdag 28.02. 18.00 Årsmøte med regnskap *
       
Møteplan for mars 2017
       

Dag

Dato

Tid

Hendelse

       
Onsdag 01.03. 12.00 Bønnemøte *
    18.00 Bibeltime. Finn Røine *
Torsdag 02.03. 19.00 Fred Vidar Tveter \ Aud Årnes \ Maskulinas
Lørdag 04.03. 12.00

Kvinnemøte, Lise Karlsen m.flere *

Søndag 05.03. 17.00

Årsfest \ Finn Røine \ Jon Brammer \ Menighetsmusikken

       
* Møtene er i underetasjen. Inngang gjennom porten til venstre for hovedinngangen.
Last ned programmet og skriv ut
 
Bønnerommet er åpent for bønn: Torsdag kl. 18.30 og søndag kl. 10.30

Månedens program
 
 
 
 

Bibelen

"For én dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen. Jeg vil heller stå ved dørterskelen i min Guds hus enn bo i ugudelighets telt."
Sal 84:11 NB

 

"Hvordan er det da, brødre? Når dere kommer sammen, da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. La alt skje til oppbyggelse."
1Kor 14:26 NB

 


 

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI)

 
Israel-møter i Evangeliesalen Berøa, Oslo
Andre fredag i måneden har NPAI offentlige møter med kjente forkynnere og sangere. Gjennomgangstema er Israel og endetiden. For høsten 2016 og våren 2017 er følgende forkynnere klare:

2017


Fredag, 10. mars kl. 18.00
Jon Erling Henriksen, reisesekretær for NPAI


Fredag, 1. mai kl. 18.00
Dan Johansson, forkynner, forfatter og Israel-spesialist

   
   
Det kan bli endringer underveis. Følg med på våre annonser i Korsets Seier eller kontakt Jon Brammer, telefon 404 07 634 for mer informasjon
 
   
   
   
 
   Evangeliesalen-Berøa, Nordregt. 18 B, Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo