Møteplan for oktober 2017
       

Dag

Dato

Tid

Hendelse

       
Søndag 01.10. 11.00 Terje Berntzen \ Knut Tusvik \ Bjørg Snefrid Fjell og Hans Holst
Onsdag 04.10. 12.00 Bønnemøte*
Torsdag 05.10. 19.00 Knut Johansen m.team \ Anne Elisabeth Tusvik \ Mixas
Fredag 06.10. 19.00 Møte Betel Roven \ Harald Christiansen m.fl.
Lørdag 07.10. 12.00 Kvinnemøte, Lise Karlsen m.flere 
Søndag 08.10. 11.00 Jon Brammer \ Per Arild Skaanes \ Annebrit Holtskog
Tirsdag 10.10. 12.00

Formiddagstreff *

Onsdag 11.10. 12.00 Bønnemøte *
Torsdag 12.10. 19.00 Inge Evensen \ Jon Brammer \ Mixas
Fredag 13.10. 18.00 Israelsmøte, tale ved Terje Berg
Søndag 15.10. 11.00 Finn Røine \ Jon Brammer \ Menighetsmusikken \ Misjon
Tirsdag 17.10. 18.00 Misjonsmøte *
Onsdag 18.10. 12.00 Bønnemøte *
Torsdag 19.10. 19.00

Eigar Langsø \ Evangeliesenteret \ Anne Elisabeth Tusvik

Fredag 20.10. 19.00 Møte Betel Roven \ Harald Christiansen m.fl.
Søndag 22.10. 11.00

Thorstein Grotbæk \ Anne Elisabeth Tusvik \ Synøve Rahm \ Kirkekaffe

 Mandag 23.10. 16.00

Bønn og faste *

Tirsdag 24.10. 12.00

Bønn og faste *

    16.00

Bønn og faste *

Onsdag 25.10. 16.00

Bønn og faste *

    18.00 Bibeltime \ Finn Røine
Torsdag 26.10. 12.00 Bønn og faste *
    19.00 Finn Røine \ Aud Årnes \ Mixas
Fredag 27.10. 12.00

Bønn og faste *

Søndag 29.10. 11.00

Finn Røine \ Aud Årnes \ Menighetsmusikken \Nattverd
Høsttakkefest med servering av lapskaus. Takkoffer. Påmelding.

       
* Møtene er i underetasjen. Inngang gjennom porten til venstre for hovedinngangen.
Bønnerommet er åpent for bønn: Torsdag kl. 18.30 og søndag kl. 10.30
 
Last ned programmet og skriv ut
 

Månedens program
 
 
 
 

Bibelen

"For én dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen. Jeg vil heller stå ved dørterskelen i min Guds hus enn bo i ugudelighets telt."
Sal 84:11 NB

 

"Hvordan er det da, brødre? Når dere kommer sammen, da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. La alt skje til oppbyggelse."
1Kor 14:26 NB

 


















NPAIs Israel-møter i Evangeliesalen Berøa, Oslo
 
Andre fredag i måneden har NPAI offentlige møter i Evangeliesalen-Berøa med kjente forkynnere og sangere i både 2017 og 2018. Gjennomgangstema er Israel og endetiden.

2017


Fredag, 13. oktober
Terje Berg taler


Fredag, 10. november
Jarle Sortland taler


Fredag, 8. desember

Charles Hansen taler

2018


Fredag, 12. januar
Finn Røine taler


Fredag, 9. februar
Ikke avklart


 


Fredag, 9. mars

Jon Erling Henriksen taler


Tirsdag, 1. mai

Jon Erling Henriksen taler

   
Det kan bli endringer underveis. Følg med på våre annonser i Korsets Seier eller kontakt Jon Brammer, telefon 404 07 634 for mer informasjon
 
   
   
 

Evangeliesalen-Berøa, Nordregt. 18 B, Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo
Webmaster: Torolf Karlsen