Møteplan for desember 2016
       

Dag

Dato

Tid

Hendelse

       

Torsdag

01.12.

19.00

Finn Røine \ Menighetsmusikken \ Per Arild Skaanes

Fredag

02.12.

19.00

Møte Betel Roven, Harald Christiansen m.flere

Søndag

04.12.

11.00

Jon Brammer \ Per Arild Skaanes \ Maskulinas

Tirsdag

06.12.

18.00

Menighetsmøte *

Onsdag

07.12.

12.00

Bønnemøte *

Torsdag

08.12.

19.00

Rolf Petterson \ Evangeliesenteret \ Aud Årnes

Fredag

09.12.

18.00

Israelsmøte, tale ved Jon Erling Henriksen
Sang og musikk: Trio Glorioso Classico

Servering etter møte kr 150,- Film - opptak

Lørdag

10.12.

12.00

Kvinnemøte, Lise Karlsen m.flere *

Søndag

11.12.

11.00

Jon Erling Henriksen \ Aud Årnes \ Kirkekaffe

Tirsdag

13.12.

12.00

Formiddagstreff *

Søndag

18.12.

17.00

Vi synger jula inn \ Menighetens sang og musikk – krefter deltar. Per Arild Skaanes \ Anne Elisabeth Tusvik.
Film - opptak

2. juledag

26.12.

11.00

Finn Røine \ Jon Brammer \ Sangtrio

       
* Møtene er i underetasjen. Inngang gjennom porten til venstre for hovedinngangen.
       
Møteplan for januar 2017
       

Dag

Dato

Tid

Hendelse

       
1. nyttårsdag 18.00 Finn Røine \ Jon Brammer \ Menighetsmusikken
Lørdag 07.01. ---- Det er ikke kvinnemøte denne lørdagen
Søndag 08.01. 11.00 Johnson Osoy \ Gunnar Østrem \ Ernst Knudsen \ Maskulinas
Tirsdag 10.01. 12.00 Formiddagstreff *
Onsdag 11.01. 12.00 Bønnemøte *
Torsdag 12.01. 19.00 Finn Røine \Per Arild Skaanes \ Menighetsmusikken
Søndag 15.01. 11.00 Jon Brammer \ Per Arild Skaanes \ Randi og Johan Kristiansen \ Misjon \ Kirkekaffe
       
* Møtene er i underetasjen. Inngang gjennom porten til venstre for hovedinngangen.
       

Månedens program
 
 
 
 

Bibelen

"For én dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen. Jeg vil heller stå ved dørterskelen i min Guds hus enn bo i ugudelighets telt."
Sal 84:11 NB

 

"Hvordan er det da, brødre? Når dere kommer sammen, da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. La alt skje til oppbyggelse."
1Kor 14:26 NB

 


 
Bønnerommet er åpent for bønn: Torsdag kl. 18.30 og søndag kl. 10.30
 
Last ned programmet og skriv ut
 
 
 

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI)

 
Israel-møter i Evangeliesalen Berøa, Oslo
Andre fredag i måneden har NPAI offentlige møter med kjente forkynnere og sangere. Gjennomgangstema er Israel og endetiden. For høsten 2016 og våren 2017 er følgende forkynnere klare:

2016


Fredag, 9. desember kl. 18.00
Jon Erling Henriksen, reisesekretær for NPAI
Sang og musikk: Trio Glorioso Classico

 

2017

 


Fredag, 13. januar kl. 18.00
Terje Berg, forstander, forkynner og forfatter


Fredag, 10. februar kl. 18.00
Ikke avklart


 


Fredag, 10. mars kl. 18.00
Jon Erling Henriksen, reisesekretær for NPAI


Fredag, 1. mai kl. 18.00
Dan Johansson, forkynner, forfatter og Israel-spesialist

   
   
Det kan bli endringer underveis. Følg med på våre annonser i Korsets Seier eller kontakt Jon Brammer, telefon 404 07 634 for mer informasjon
 
   
   
   
 
   Evangeliesalen-Berøa, Nordregt. 18 B, Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo