Møteprogrammet for januar 2015
       

Dag

Dato

Tid

Hendelse

       

Torsdag

29.01

19.00

Stian Ludvigsen \ Evangeliesenteret \ Per Arild Skaanes \ Mixas

       
Møteprogrammet for februar 2015
       

Dag

Dato

Tid

Hendelse

Søndag

01.02.

11.00

Finn Røine\ Per Arild Skaanes \ Lovsangsteamet

Tirsdag

03.02.

18.00

Menighetsmøte

Onsdag

04.02.

12.00

Bønnemøte

19.00

Bibeltime avlyst pga. predikantkonferansen

Torsdag

05.02.

19.00

John Langerud \ Aud Årnes \ Menighetsmusikken

Lørdag

07.02.

12.00

Kvinnemøte, Lise Karlsen m. flere

Søndag

08.02.

11.00

Finn Røine \ Aud Årnes \ Lillan Berglund

Tirsdag

10.02.

12.00

Formiddagstreff

Onsdag

11.02.

12.00

Bønnemøte

Torsdag

12.02.

19.00

Hanne Sørmo \ Evangeliesenteret \ Anne Tusvik \ Lovsangsteamet

Fredag

13.02.

18.00

Israelsmøte i Evangeliesalen Berøa, Rolf Håkonsen

Søndag

15.02.

11.00

Jon Brammer\ Anne Tusvik \ Misjon \ Randi og Johan Kristiansen \ Kirkekaffe

Tirsdag

17.02.

19.00

Misjonsmøte

Onsdag

18.02.

12.00

Bønnemøte

Torsdag

19.02.

19.00

Ernst Knudsen\ Terje Lindblad \ Maskulinas

Søndag

22.02.

11.00

Finn Røine \ Terje Lindblad  \ Menighetsmusikken \ Nattverd

Onsdag

25.02.

12.00

Bønnemøte

19.00

Bønnemøte

Torsdag

26.02.

19.00

Finn Røine \ Evangeliesenteret \ Ernst Knudsen \ Mixas

       
Møteprogrammet for mars 2015
       

Søndag

01.03.

11.00

Finn Røine \ Ernst Knudsen\ Lovsangsteamet

Tirsdag

03.03.

18.00

Årsmøte m\ regnskap

       
       
Last ned programmet som pdf
       
       
       
       
       
 
Månedens program

     
 


Evangeliesalen-Berøa, Nordregt. 18 B,
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo